Styrelsen

Då kretsen numera är Vilande finns ingen styrelse men
följande kontaktpersoner

Kerstin Martinsson. Tel: 0520-651912/070 5312198
kerstinviol@hotmail.com

Kassör: Owe Andersson.  Tel:  0520-651840/070 2460807
o.w.a@telia.com

Marie-Anne Andersson. Tel:  0520-651237
marie-anne.a@live.se

Carina Salminen     Tel:  0520-657647/070 5507210
carina.salminen@telia.com

Leif Andersson. Tel:  0520-651237/070 2636226